Az adatkezelő megnevezése:

 

Név: REKON Investments Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő, REKON Construct, Társaság)

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lház. 1. em. 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-330284

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26525606-2-41

E-mail: info@rekoncontsruct.com

 

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama, az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

 

 

 • Toborzás-kiválasztás

 

Az adatkezelés célja: a REKON Construct által meghirdetett állásokra jelentkezők közül a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szakmai tapasztalat, önéletrajz.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, értelmében az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott adatokat az REKON Construct a betölteni kívánt állás betöltéséig kezeli.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozó szakemberei.

 

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, nem konkrét állásra jelentkezők esetén a REKON Constructhoz beérkező jelentkezések nyilvántartása és azok közül a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.  

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szakmai tapasztalat, önéletrajz.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, értelmében az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott adatokat az REKON Construct a betölteni kívánt állás betöltéséig kezeli.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatkezelő toborzás-kiválasztással foglalkozó szakemberei.

 

 

 • Értékesítési célú adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az ingatlanok értékesítése, bérbeadása céljából.

A kezelt adatok köre: honlapon megadandó személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés; adatbázis: név, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, állampolgárság; a háttéradatbázisban megjelenik: honnan/melyik hirdetési felületről értesült az Adatkezelő tevékenységéről, melyik ingatlan nyerte el az érintett tetszését, milyen preferenciái vannak az ingatlanvásárlást illetően, az ajánlattétel ténye. Ügyfél utánkövetése a CRM rendszerben.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai.

 

 

 • Szerződéskötés

 

Az adatkezelés célja: az ingatlanok bérbeadása, értékesítése és egyéb célból szerződéskötés.

A kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, anyja neve, bankszámlaszám.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai.

 

 

 • Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: a REKON Construct által elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás a Társaságot érintő aktuális információkról, szolgáltatásairól, ajánlatairól.

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hírlevél küldésről való lejelentkezéséig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő marketinggel és értékesítéssel foglalkozó munkatársai.

 

 

 • Hangrögzítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: hangrögzítés

A kezelt adatok köre: hangfelvétel, azonosító szám: az adott naptári nap + az érintett telefonszámának utolsó három számjegye.

Az adatkezelés jogalapja:  1997. évi CLV. törvény 17/B. § szerinti törvényi kötelezettség.

Az adatkezelés időtartama: az értékesítésre érkező hívások esetén a rögzített hívás 5 év

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő panaszok kivizsgálásával foglalkozó munkatársai.

 

 

 • Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása.

A kezelt adatok köre: az ügyfél neve; lakcíme, levelezési címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az ügyfél panaszának részletes leírása; a telefonon felvett adatok esetében az egyedi azonosító szám; az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke; a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám; megbízott adatai; tanúk adatai.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás és a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban meghatározott jogalap.

Az adatkezelés időtartama: a Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdései szerint a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet, a válasz másolati példányát és az egyedi azonosítószámmal ellátott hangfelvételt öt évig megőrzi.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő panaszkivizsgálással foglalkozó munkatársai.

 

 

 • Honlappal kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az Adatkezelő saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A honlapra való belépést, kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie” -k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

 

Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata.

A kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő marketinggel foglalkozó munkatársa.

 

 

 • Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

 

Szolgáltatói szerződés alapján: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-882068

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13962982-2-42

 

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján szerverszolgáltatást nyújt.

 

Szolgáltatói szerződés alapján: Péter Judit 

Székhely: 2000 Szentendre Füzes Park 18/A

Adószám: 67181540-1-33

 

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján ellátja a honlap fejlesztését.

 

Szolgáltatói szerződés alapján: OPENNETWORKS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-723926

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13213343-2-43

 

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján hangrögzítést végez és tárolja a hangfelvételeket.

 

 

 • Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

 

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

 

 • Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:
  1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) megfelelően működjön vagy működjenek;
  2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
  3. valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;
 • továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 6. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

 

 • Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

 

 1.  A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

 1. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

 1. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén ha az érintett visszavonja hozzájárulását, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közérdek, közhatalmi jogosítvány) és f) pontja (jogos érdek) szerinti adatkezelés esetén ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

 

 1. Az adatok zárolása (korlátozása)

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

 

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti (szerződés) adatkezelés esetén és ha az adatkezelés automatizáltan történik, Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és továbbítsa egy másik adatkezelőnek. Ön jogosult arra is, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje az adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közérdek, közhatalmi jogosítvány) és f) pontja (jogos érdek) szerinti adatkezelés esetén, Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), mely esetben az Adatkezelő adatait nem kezeli tovább és azokat törli.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a továbbiakban is kezelheti, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, továbbá ha azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

Ön a megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekébe történő kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), mely esetben az Adatkezelő adatait nem kezeli tovább és azokat törli.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az 1. pontban meghatározott elérhetőségen teheti meg.

 

 

 • Releváns jogszabályok:

 

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény